Mingara
Home > What's On > Promotions > Winners

Winners Listing

This page is a listing of all competitions from Mingara Recreation Club.

Date Permit Competition Prize winner
06/04/2017 LTPM/17/01364 Win tickets to the Sydney Royal Easter Show Danielle Harris
24/04/2017 LTPM/17/01364 Dragon tickets & $100 Mingara Voucher Emma Blake
09/05/2017 LTPM/17/01364 Mothers Day gift pack and $100 mingara Voucher Nicole Swindon
23/06/2017 LTPM/17/01364 Shannon Noll tickets & $100 dinner voucher Trish Cameronne
22/06/2017 LTPS/17/10605 Members Jackpot Geoffrey Fitzmeyer
03/07/2017 LTPS/17/ 15257  Members Jackpot Stephanie Blanchfield
05/07/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Narelle Allen
05/07/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Kay Woodham
05/07/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s  Lee Mullins
05/07/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Bruce Hogbin
05/07/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Lynn McGrath
9/7/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Hazel Taylor
9/7/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Allan Guilbert
9/7/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Darren McBeath
9/7/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Michelle Williams
9/7/2017 LTPS/17/12254 Lucky 7’s Isobel Lindley
12/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Marianne Roach
12/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Lesley Robertson
12/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Denise Marshall-Baker
12/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Linda Bendeich
12/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Norah Maiers
16/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Lesley Robertson
16/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Teresa Millbourne
16/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Robert Callery
16/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Michael Caris
16/7/2017 LTPS 17/15793 Lucky 7’s Aghavny Guvlekjian
19/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s  Ann Anderson
19/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Sheila Maddams
19/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s John Ramsay
19/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Lizzie Collins
19/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Sheila Maddams
27/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Sandra Smithers
27/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Lynne Cooke
27/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Megan Collings
27/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Cameron Symons
27/7/2017 LTPS/17/16022 Lucky 7’s Brandy Jacobs
30/7/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Kim Kyung
30/7/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Julie Droguett
30/7/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Denise Bulmer
30/7/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Shannon Menser
30/7/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Irma Yap
6/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Toni Vane-Wilson
6/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Belinda Spooner
6/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Shannon Menser
6/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Anthony Searle
6/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Willem Liplyn
9/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Gregory Cousins
9/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Denise Keane
9/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Brigid Frew
9/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Bruce Hogbin
9/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Noran Maiers
13/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Kyung Kim
13/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Ben Doppler
13/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s James Hemsworth
13/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Teresa Millbourn
13/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Brigid Frew
16/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Lissa Woolven
16/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Milan Broz
16/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Karen McBeath
16/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Karen Cave
16/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Geoff Williams
20/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s  Kyung Kim
20/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Ray Kenny
20/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Marion Kenny
20/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Sharyn Schell
20/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Russell Johnson
23/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Hylton Robinson
23/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Gregory Cousins
23/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Slyvia Tyson
23/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Marilyn Kennedy
23/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Helen Williams
27/8/2017  LTPS/17/16350 Lucky 7’s Harumi Izawa
 27/8/2017  LTPS/17/16350 Lucky 7’s Scott McClymont
 27/8/2017  LTPS/17/16350 Lucky 7’s Harumi Izawa
 27/8/2017  LTPS/17/16350 Lucky 7’s Rebecca Dibartolo
 27/8/2017  LTPS/17/16350 Lucky 7’s Rhonda Omaye
27/8/2017 LTPM/17/01364 Mingara Win Promo Michael Bryan
30/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Stuart Howell
30/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Marilyn Featon
30/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Kenneth treay
30/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Marilyn Featon
30/8/2017 LTPS/17/16350 Lucky 7’s Glen Allen
3/9/2017 LTPS/17/17337 Lucky 7’s Annette Seaford
3/9/2017 LTPS/17/17337 Lucky 7’s Neil Seaford
3/9/2017 LTPS/17/17337 Lucky 7’s Marie Friend
3/9/2017 LTPS/17/17337 Lucky 7’s Neil Seaford
3/9/2017 LTPS/17/17337 Lucky 7’s Annette Seaford
6/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Robyn Spring
6/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Leslie Gage
6/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Sylvia Tyson
6/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Jose Yap
6/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Alan Bendeich
7/9/2017 LTPS/17/15593 Mingara’a Members Jackpot Lynette Vetter
10/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Helen Kritikos
10/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Helen Kritikos
10/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Isobel Lindley
10/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Helen Kritikos
10/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Helen Kritikos
17/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s  Denice Keane
17/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Roger Morris
17/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Roger Morris
17/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s John Hadley
17/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s John Hadley
20/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Glenda Holloway
20/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Sheila Maddams
20/9/2017 LTPS/17/17491 Lucky 7’s Norah Maiers
 16/10/2017  LTPS/17/17756 Members Jackpot Carol Becker

20/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                         Gloria Schofield

20/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                         Glenda Holloway

24/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                         Roger Morris

24/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                         Kyung Kim

24/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                         Nick Sayad

24/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Stephen Wong

24/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Allison Ellis

27/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Bridget Frew

27/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Leo Triantafyllidis

27/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Debbie Scott

27/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Tanya Lane

27/9/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                        Paul Watson

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Helen Kritikos

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Maria Nouri

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Graham Cairns

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Jose Yap

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Laurel Smyth

1/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Alma Gonzales

2/10/2017        LTPM/17/01364    Win A Grand                                 Jessica McNamara

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Domenica Savino

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Jim Louie

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Debra Anderson

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Angelo Savino

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Domenica Savino

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Jim Louie

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Debra Anderson

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Angelo Savino

4/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Denise Cook

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Robyn Smith

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Elaine Dawes

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Rhonda Bennett

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Robyn Smith

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                      Sharyn Ramsay

8/10/2017         LTPS/17/17491    Lucky 7’s                                       Robyn Smith

9/10/2017        LTPM/17/01364    Win A Grand                                 Fay Shearer

 

 

 

Newsletter sign up
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.